Zálohovanie napájania


Problémy užívateľov počítačov sa delia do dvoch skupín: problémy tých, ktorí už o svoje dáta prišli následkom problémov s napájaním, a problémy tých, ktorí o nich ešte len prídu.

Podľa štúdie spoločnosti IBM je váš systém vystavený v priemere 128 rušivým vplyvom napájania. Začínajúc od predpätia a napäťových špičiek, ktoré môžu poškodiť hardware až po konečné poklesy a výpadky napätia, ktoré môžu spôsobiť stratu dát.

V zásade sa dá povedať, že čím viac svoj počítač používate, tým viac môžete stratiť. Problém s napájaním zapríčiňuje úplnú stratu dát, zníženie kvality hardwéru, poškodenie základných dosiek.

Chráňte svoje drahocenné dáta pomocou záložných jednotiek APC


Keď dôjde k nepriaznivej udalosti pri napájaní, vaša jednotka APC UPS okamžite prepne napájanie vašeho počítača na záložnú energiu z batérií, čo vám umožní pracovať počas krátkodobých výpadkov napätia bez toho, aby ste stratili dáta alebo mali prestoje. Pokiaľ bude výpadok napätia dlhší, jednotky APC UPS vám poskytnú čas na uloženie súborov a bezpečné ukončenie činnosti počítača. Vysoko výkonné potláčanie predpätia chráni počítač pred elektrickým šumom, škodlivým predpätím a účinkami bleskov.

REFERENCIE

Elcom
Spinea
Správa a údržba ciest
Lekáreň Schneider
Prelika
FNsP J.A.Reimana Prešov
LED Solar
ECAV
Kamax
AMM Prešov
Eco Auto
BTSPO
KURIEREU.EU

PARTNERI