Obchodné informácie

Sídlo firmy

PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119
080 06 Prešov

IČO: 44685173
DIČ: 2022803233
IČ DPH: SK2022803233

Prevádzka a poštová adresa

PcProfi, s.r.o.
Sládkovičova 1
080 01 Prešov

tel.: +421 51 77 220 30
fax: +421 51 77 220 30
mail:

Bankové spojenie

ČSOB Prešov
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768

Otváracie hodiny

Obchod a sklad Pondelok - Štvrtok 8:00 - 16:00 Piatok 8:00 - 15:30 Pondelok - Štvrtok 8:00 - 15:30
Reklamácie

Kontakty na pracovníkov

Oddelenie business

Ondrej Šichula

+421 51 77 220 30

+421 917 498 351

Marketing

Juraj Baloga

+421 51 77 616 37

+421 917 671 687

Špecialista Office 365

Dávid Grochoľ

+421 51 77 616 37

+421 919 268 251

Oddelenie IKT

Lýdia Kerpčárová

+421 51 77 220 30

+421 915 635 907

PARTNERI