Informačná bezpečnosť


Je moja firma zabezpečená proti vlámaniu? Aj Vám možno napadla táto otázka. Každý rozumný človek pri odchode z domu zatvorí okná a zamkne dvere. A čo "dvere" k vašim údajom, dátam? Sú zatvorené? Nedajú sa náhodou ľahko otvoriť?

Informačná bezpečnosť zahŕňa proces ochrany dát pred ich náhodným alebo úmyselným zneužitím.

Narušenie vašej IT bezpečnosti môže zahŕňať čokoľvek - neškodné poškodenie vzhľadu webovej stránky, napadnutie počítačovým vírusom,  zlyhanie zamestnanca, ktorý možno neúmyselne prezradí svoje heslo.

Oslovte nás a spolu nájdeme riešenie vášho problému. Nenechajte to najcennejšie vo firme nechránené - vaše dáta.

Najčastejšie oblasti riešenia:

  • komplexné posúdenie bezpečnosti v rámci firmy vrátane bezpečnostného projektu,
  • ochrana pred vírusmi a inými škodlivými kódmi pre súborové systémy počítačov, PDA  a serverov (ESET),
  • ochrana elektronickej pošty a ochrana pred nevyžiadanou poštou (antispam riešenia),
  • ochrana počítačových sietí pred prienikmi zvonku, ako aj pred vnútornými hrozbami (HW SW Firewall ),
  • kontrola prístupu k informáciám na základe ich obsahu (Content filtering),
  • riešenia pre rýchlu obnovu serverov po havárii (rodina LiveState),
  • ochrana prístupu k mobilným úložiskám dát (disky, USB zariadenia a pod.) na základe hesiel, kryptovania a pod.

REFERENCIE

Elcom
Spinea
Správa a údržba ciest
Lekáreň Schneider
Prelika
FNsP J.A.Reimana Prešov
LED Solar
ECAV
Kamax
AMM Prešov
Eco Auto
BTSPO
KURIEREU.EU

PARTNERI