Analýza tlače


Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kde sa dá v dnešnej počítačovej dobe ušetriť? Možno posledná z oblasti, ktorá by Vám napadla je práve oblasť tlače vo firme.

Nemalé finančné prostriedky môžete ušetriť optimalizáciou tlačového prostredia vo Vašej spoločnosti alebo organizácii. Je jedno či sa jedná o živnostníka, ktorý má jednu malú atramentovú tlačiareň, alebo o veľkú firmu s množstvom zobrazovacích zariadení.

Tlač dokumentov patrí k základným a nevyhnutným činnostiam v každej firme alebo organizácii. Papierová podoba dát má v obchodných procesoch stále nezastupiteľnú úlohu a takto to ešte niekoľko "rokov" zostane. V takmer všetkých organizáciách je však tlač považovaná za samozrejmosť a z hľadiska ďalšej správy za druhoradú činnosť. Ľudské a finančné zdroje spoločnosti sú preto vynakladané hlavne na projekty, ktoré nesúvisia priamo s tlačou.

Tlač dokumentov sa však výraznou mierou podieľa na nákladoch každej organizácie. Poznáte tieto náklady? Každá stránka dokumentu vytlačená na tlačiarni niečo stojí (spotrebný materiál, zakúpenie tlačiarne, energia). Táto čiastka nezohľadňuje ďalšie skryté náklady, ktoré je nutné s tlačou dokumentov spojiť. K nim patrí aj čas správcov sietí spojený s administráciou tlačiarní, čas užívateľov stratený pri nutnosti tlačiť dokument na tlačiareň, ktorá je umiestnená vo vzdialenom oddelení atď.

Analýza tlačového prostredia organizácie prináša spoločnosti, organizácii, firme dôležité informácie o stave, využití, funkčnosti a efektivite tlače.

Na ich základe je možné:


 • plánovať budúce nákupy tlačového zariadenia,
 • zefektívniť prácu užívateľov tlače,
 • optimalizovať výkon tlače,
 • znížiť výdavky na spotrebný materiál,
 • monitorovať tlačové prostredia z hľadiska nákladov,
 • zjednodušiť správu tlačiarní správcom systému,
 • zabezpečiť tlač.
Komplexná analýza tlačového prostredia má jeden daný cieľ. Jej úlohou je poskytnúť informácie využiteľné pre ďalšie plány v oblasti tlače.

Aké sú hmatateľné výhody analýzy pre vás?


 • zistenie množstva tlačených dokumentov v organizačných jednotkách spoločnosti,
 • zistenie nákladov na spotrebný materiál a možnosti optimalizácie,
 • zistenie požiadaviek na funkcie tlačiarní pred plánovaním nákupu nového vybavenia,
 • doporučenie modelov tlačiarní aj plánovanie nákupu s cieľom optimalizovať náklady,
 • doporučenie riešenia zabezpečenia a metodiky monitorovania prostredia (tlač, scanner, fax, kopírovanie),
 • výsledkom analýzy je dokument obsahujúci zistené informácie a prípadné doporučenia.

REFERENCIE

Elcom
Spinea
Správa a údržba ciest
Lekáreň Schneider
Prelika
FNsP J.A.Reimana Prešov
LED Solar
ECAV
Kamax
AMM Prešov
Eco Auto
BTSPO
KURIEREU.EU

PARTNERI