Pre firmu


Nezáleží na tom, či ste veľká, malá spoločnosť alebo živnostník. Nezáleží ani na počte počítačov. Ponuka je ušitá na mieru pre každého a stále je flexibilne prispôsobiteľná vašim aktuálnym potrebám.

Ak riešite otázku komplexnej a profesionálnej starostlivosti o firemnú výpočtovú techniku, ak chcete efektívne znížiť náklady na správu a prevádzku počítačov, tlačiarní, PC siete a internetu, ste na správnom mieste.

Dotazník
pre záujemcov
o služby
V prípade záujmu len o určitú oblasť z našej ponuky služieb,  stačí vyplniť iba informácie o Vás a danú oblasť služieb.

Informácie o Vás

Správa systému
Správca systému


Máte vo firme server?

Počítačová sieť
Máte vo firme počítačovú sieť?

Používate vo firme WIFI bezdrôtovú sieť?

Zálohovanie dát
Zálohujete, archivujete vo firme dáta?

Zálohovanie napájania
Používate vo firme zálohovanie el. napájania?

Stretli ste sa vo vašej firme s výpadkami el. prúdu?

Počítačová bezpečnosť
Používate vo firme antivírusové programy?

Používate firewall?


Používate antispamový systém?


Používate systém na kotrolu prístupu alebo obsahu?


Digitalizácia dát
Používate vo vašej spoločnosti digitalizáciu papierových dokumentov?

Analýza tlačového prostredia vo firme
Analyzujete vo vašej firme náklady na tlač?

Používate vo firme sieťové tlačiarne?

Iné ťažkosti alebo problémy s počítačmi vo vašej firme
Vaše plánované investície alebo potreby v najbližšej dobe
Akou známkou ohodnotíte ponuku na našej stránke?
* Povinné vyplniť.

REFERENCIE

Elcom
Spinea
Správa a údržba ciest
Lekáreň Schneider
Prelika
FNsP J.A.Reimana Prešov
LED Solar
ECAV
Kamax
AMM Prešov
Eco Auto
BTSPO
KURIEREU.EU

PARTNERI