Servis


Každý užívateľ výpočtovej techniky sa stretol s malými alebo väčšími problémami pri práci s PC. Podobne ako je nutná servisná prehliadka automobilu, od ktorého vyžadujeme bezproblémovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, podobne a ešte vo väčšej miere je nutná starostlivosť o PC.

Ponúkame vám nasledujúce možnosti servisnej služby.

Hot-Line

Často iba jediným telefonátom vyriešite váš technický problém.

Zmluvný servis so vzdialenou správou

Je rozšírením Hot-Line servisu. Vzdialenú správu siete a serverov uskutočňujeme prostredníctvom vzdialeného pripojenia do vašej siete. Zvýši sa tak funkčnosť vášho systému, pretože veľkú časť konfiguračných problémov a prípadných porúch je možné odstrániť na diaľku, v nulovom čase, bez výjazdu servisného technika.

Servis On Site

Spojíte sa s našim servisným strediskom, odkomunikujete problém priamo s technikom, s ktorým detailne špecifikujete poruchu. Ten istý technik vás následne navštívi a poruchu na mieste odstráni. V závislosti od náročnosti poruchy sa štandardný čas uzavretia prípadu pohybuje od 0 do 3 dní.

Zmluvný servis s garantovanou dobou zásahu

Ak váš biznis vyžaduje permanentne bezchybne fungujúci chod firmy, určite oceníte našu záruku spojazdniť váš systém v rozsahu od 2 do 24 hodín. Náš technik vás bude pravidelne navštevovať a preventívnymi zásahmi bude minimalizovať prípadné poruchy. Komplexná starostlivosť o serverové systémy, pracovné stanice a počítačovú sieť LAN alebo WAN je fakturovaná zvýhodnenými sadzbami.

PONUKA BALÍČKOV

LIGHT
Je vhodný pre fyzické osoby, živnostníkov bez pripojenia na internet, maximálny počet PC - 3ks.
Balík zahŕňa
 • základnú údržbu systému,
 • príjazd technika vo vopred dohodnutom čase - 1x mesačne.
STANDARD
Je vhodný pre malé firmy s pripojením na internet a serverom.
Balík zahŕňa
 • starostlivosť o pracovné stanice, servery, pripojenie,
 • príjazd technika vo vopred dohodnutom čase - 1x mesačne,
 • profylaktika pracovných staníc a serverov - 1x ročne,
 • bezplatný hot line,
 • zľavu 15 % na urgentný servis.
STANDARD PLUS
Je vhodný pre malé firmy s pripojením na internet so servermi.
Balík zahŕňa
 • starostlivosť o pracovné stanice, servery, pripojenie,
 • príjazd technika vo vopred dohodnutom čase - 2x mesačne,
 • profylaktika pracovných staníc a serverov - 2x ročne,
 • bezplatný hot line,
 • urgentný servis do 3 hodín v pracovných dňoch,
 • možnosť bezplatného zapožičania náhradného dielu alebo celého zariadenia počas jeho opravy,
 • diaľkovú správu systému prostredníctvom vzdialeného pripojenia,
 • zálohovanie dát.
BUSSINES
Je vhodný pre malé a stredné firmy s pripojením na internet.
Balík zahŕňa
 • starostlivosť o pracovné stanice, servery, pripojenie,
 • príjazd technika vo vopred dohodnutom čase - 4x mesačne,
 • profylaktika pracovných staníc a serverov – 3 x ročne,
 • bezplatný hot line,
 • urgentný servis do 3 hodín v pracovných dňoch,
 • možnosť bezplatného zapožičania náhradného dielu alebo celého zariadenia počas jeho opravy,
 • diaľkovú správu systému prostredníctvom vzdialeného pripojenia,
 • zálohovanie dát.

PARTNERI